Otobüs Hareket Saatleri

Otobüs Hareket Saatleri

Otobüs Hareket Saatleri

TAŞPINAR'DAN HAREKET
SAATİ

AKSARAY’DAN HAREKET
SAATİ

07:30

08:30

08:30

10:00

09:30

11:30

11:00

13:00

12:30

14:30

14:30

16:00

16:00

17:30

C U M A R T E S İ

07:30

10:00

08:00

11:30

11:00 13:00
12:30 14:30
16:00 17:30

P A Z A R

07:30

11:30

11:00 13:00
12:30 14:30

16:00

17:30

Not : Her araç saatinde hareket edecektir. 
         Bu uygulama yaz ve kış mesaisi süresince geçerlidir. 

ONAY
05.11.2021
Metin DAĞ
Belediye Başkanı

Otobüs Hareket Saatleri
----