Kamu İç Kontrol Eylem Planı

Kamu İç Kontrol Eylem Planı

 

İç Kontrol Eylem Planı; hedeflerinin belirlenmesi ile birlikte kurum yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.


TAŞPINAR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu İç Kontrol Eylem planı ile belediyemizin Stratejik Planında belirlenen amaçlarına ulaşmak için yürütülen kurumsal çalışmaların sistemli ve planlı hale getirilmesi hedeflenmiştir. Belde belediyesi olarak ulaşmak istediğimiz hedeflere ilerlerken Belediyemizi tehdit eden risklerin belirlenmesi ve belirlenen risklere karşı alınacak önlemlerin tespit edilmesi önemlidir. Kurumsal iyileştirmeler yanında sahip olduğumuz her türlü kaynağın potansiyel risklerden arındırılarak stratejik amaçlarımız doğrultusunda kullanılması için sağlam ve işleyen bir iç kontrol sistemi ile desteklenmesi başarımızda önemli etken olacaktır.

Taşpınar Belediyesi olarak iç kontrol konusundaki çalışmalara önem vermekte ve ilgili birimlerin ve yöneticilerinin katılımıyla yürütülmesi ve bütüncül bir şekilde sahiplenilmesine özen göstermekteyiz. Bu çalışma sonucunda boşluk ve eksiklik ile bunların giderilmesine yönelik çalışmaları yürütecek ilgili birimler belirlenmiştir. Önceden belirlenen takvime göre yürütülecek çalışmalar tamamlandığında Taşpınar Belediyesi olarak önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Yapılan çalışmaların başarısı aynı zamanda iyi bir izleme sisteminin varlığına bağlıdır. Bu amaçla yapılan çalışmalar süreç içinde takip edilecek ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek her yeni aşamaya daha güçlü bir şekilde adım atılacaktır. Öngörülen eylemler tamamlandığında belediyemizde sağlam bir iç kontrol sistemi oluşmuş olacaktır.

Bu amaçla bundan sonra yürütülecek çalışmalara bütün personelimizin birlik ve beraberlik içinde destek olması beklentisi ile İç Kontrol Eylem Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim.

Metin DAĞ
Taşpınar Belediye Başkanı

Kamu İç Kontrol Eylem Planı
----