Fen İşleri Müdürlüğü Duyurusu

Fen İşleri Müdürlüğü Duyurusu

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereğince Beldemizde bulunan tehlikeli yapıların yıkılması hakkında duyuru.
 

 

Proje ne kadar sürede biter?

Projelerin teslim süreleri, proje büyüklüğü, arazi yapısı, iklimsel faktörlere dayalı olarak 12 ile 24 ay arasında sürmektedir.

İnşaat yaptırmak için neler gerekli?

Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler:

• İmar durumu belgesi
• Tapu sureti
• Çap sureti
• Ruhsat dilekçesi
• Yola terk var ise terkli tapu sureti
• Aplikasyon krokisi
• 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)
• 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
• 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
• 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
• Mal sahibi Taahhütnamesi (Noterden)
• T.U.S. Taahhütnamesi (Noterden)
• Sürveyan Taahhütnamesi (Noterden)
• Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noterden)
• T.U.S. Büro Tescil Belgesi
• Mimar Büro Tescil Belgesi
• Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)

Yapı Denetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.
Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde, “yapı ruhsatı” yapı denetim şirketlerince alınır.
işverenin (Yapı ruhsatı adayının),kendi seçeceği bir yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması zorunludur.
Yapı ruhsatı adayı; Yapı ruhsatı alınabilmesi için; sözleşme yaptığı yapı denetim şirketine; Müteahitlik sözleşmesi, jeoteknik rapor (zemin etüdü raporu), mimari, statik, mekanik tesisat, ısı yalıtım, elektrik tesisat projelerini ve harita TUS sözleşmesi’ni teslim eder.

Köylerdeki yapılar için de yapı ruhsatı gerekir mi?

İmar Kanunu’na göre, belediyeler ve mücavir alanlar dışında köy ve mezralarda yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

Ancak bu binaların etüt ve projelerinin, valilik onayı sonrasında muhtarlığa bildirimi gereklidir. Bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu mimar ve mühendislere aittir.

Bu yapılar ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir.

 

İnşaat bittikten sonra ne yapılır?

İnşaat tamamlandığında binanın kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Binanın ruhsat ve eklerine uygun şekilde yapıldığı ve kullanılmasında sağlık açısından sakınca görülmediğinin belirlenmesi gerekir.