Şiir Oku - Şiir Yaz - Şiir Listesi  - Yönetici Girişi
| 23.3.2012 21:28:00 - Web Sitemizde Şiir Modülü hizmetinize açılmıştır. |
Şiir Yazan:
YÜCEL GEVENÇ (ANTUAN)
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
2.2.2014 13:55:52

Yönetim Paneli
  ÖZLEDİM BE ARKADAŞ
ÖZLEDİM BE ARKADAŞ

Hasan dağının karını geçit vermeyen korusunu
Hoyuğumun tozlu yolunu, kekreli suyunu
Türkücünün ağılını, döllüğün kayalarını
Özledim be arkadaş özledim

Çorak topraklarında gezdiğim kırlarımı
Uzaktan ninni gibi gelen sürümün çanlarını
Yağmurlu havada üşüyen çobanlarımı
Özledim be arkadaş özledim

Teke buyduranın keteğenli bıtıraklı tarlasını
Yavşan, kekik, papatya kokan toprağını
Yıllanmış asırlık kuyularını, sarıçlarını
Özledim be arkadaş özledim

Namlanmış karadoğanın damlarını
Yorgun kıvrılan yollarını
Torunlarına bile kalmayan obalarını
Özledim be arkadaş özledim

Gartelin harmanındaki samanın kokusunu
Tozluobadaki kayalarındaki yosununu, tozunu
Elekmeğinin susuz hayratlarını
Özledim be arkadaş özledim…

GARİP ÇOBAN ‘ANTUAN’
Şiir Yazan:
YÜCEL GEVENÇ (ANTUAN)
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
2.2.2014 13:45:08

Yönetim Paneli
  KÖYDE BIRAKTIM
KÖYDE BIRAKTIM
Orakla tırpanla ekin biçmeyi
Omuzumda keçeyle davar gütmeyi
Açık havada yıldızları seyretmeyi
Köyde bıraktım arkadaşım

Anızlarda saman toplamayı
Kırlarda çiğdem kazmayı
Güvercinliğin kuyularda davar sulamayı
Köyde bıraktım arkadaşım

Bağlarında bekmez gaynatmayı
Derelerde geven gazmayı
Hasan dağında odun toplamayı
Köyde bıraktım arkadaşım

GARİP ÇOBAN ‘ANTUAN
Şiir Yazan:
TUNCER GEVENÇ
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
28.1.2014 11:44:31

Yönetim Paneli
  GİDENLERİN ARDINDAN
GİDENLERİN ARDINDAN
Bir bir düşerken yapraklar takvimden
Hani o gidenler nerede şimdi
Eskiler bir hayal gibi geçerken gözümden
Hani o gidenler nerede şimdi

Muğarem Emmi çeğenle bir daha gelse
İsenin Cuma bıyık altından bir daha gülse
Çebicin Ayşa Kirmanı gene çevirse
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Kar yağsa her yan ağa boyansa
Horaz ötse köylü erken uyansa
İllez Emmi diyneğine dayansa
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Zıybak açsak Erenlerin Yokuşa
Duzak gursak sığırcığa boz guşa
Gaşık çalsak pilava bekmezli aşa
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri
İlleliğin Hacı çıksa avına
Topal Ahmet atını sürse bağına
Yaylacılar baharda gitse dağına
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Hasan Dağı herkesi çekse gendine
Çadır gursak Kemerseki dengine
Taş toprak olsak yatak garın bendine
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Baharın obalar dolsa davarla
Perevende uğraşsa damla duvarla
Ekin ot coşsa yağmurla karla
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Abdulla Menevşeyi diyneğnen döğse
İse Hasanı eşeğini herkese öğse
Lütfemmi gayfede durmadan söğse
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri
Düğünleri Zala Cici okusa
Analar her evde ısdar dokusa
Goca Durmuş hafta suyu doldursa
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Göğ Hasanın harıma diksek soğanı
Guzuların önüne goysak goğanı
Bürünsek soğukta gara savanı
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Nütüyecci şalvarını yamasa
Zöhrecci çil horazı arasa
Sahrecci gır saçını darasa
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Türkücü obada bağırsa dursa
Gızsa Anacciye bi çeğen vursa
Ağ it gapıda durmadan ürse
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri
Köse Durmuş yol boyunda gezse
Hıtılın Devriş yazıda davardan bizse
Kelerci Memmed gine kelerler deşse
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Hıcıbın dereden gazsak geveni
Dor atlar çekse gara düğeni
Ocaklarda dursa bekmez leğeni
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Terleyerek gezse Galaycı Aşık
Düğünlere dönse tahtadan gaşık
Çocuklar oynasa ay gördüm aşşık
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Bağ beklese Gozayrinde Abici
Gencosman çatmadan goğsa çebici
Zıybaklara kül dökse gine Naylecci
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri
Döndürse değirmeni Cımbızın Halit
Bükmese boynunu gosgoca pilit
Gapılarda olsa firengi kilit
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Düğünlere kiya dursa Suğacı
Yuvadan çıksa gelse Ayşabacı
Şahindecci tandıra goyverse sacı
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Alemminin gayfede demlesek çayı
Sümbülün lokantada içsek çorbayı
Boz eşeğin dalına vursak torbayı
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Güz gelse bağlarda gaynasa bekmez
Ürüsdemin gır at yokuşda çekmez
Tuncer yazsa da anılar bitmez
Görmek hayal oldu eski günleri
Bir masal gibi mazi gelmez ki geri

Şiir Yazan:
TUNCER GEVENÇ
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
28.1.2014 11:33:01

Yönetim Paneli
  NE FAYDA
Bir köy kaldı düşlerimde karanlık
Uzansam da tutamıyom ne fayda
Ne olurdu gidebilsem bir anlık
İstesem de gidemiyom ne fayda

Soğuk gecelerde karın yağdığı
Anaların ağıllarda koyun sağdığı
Bebelerin Döndüccüynen doğduğu
O günlere dönemiyom ne fayda

Hani Dakma hani Mıkdad Zariye
Hani Senem hani Şammas Nevriye
Şükürün Ali hani hani Cevriye
Düşlesem de göremiyom ne fayda

Başı duman eteği kar dağımı
Boruk geven ayrık dolu kâhımı
Kühlü pindir yoğurt bekmez yağımı
Arasam da bulamıyom ne fayda

Hasan Dağı Çay İnce Bilini
Goca Derenin boz bulanık selini
Gencosmanın dilinden Ağa Gelini
Dinlesemde duyamıyom ne fayda

Duvarlarda cingi köhek ve sayı
Boruk gazan Asafınan Cumayı
Ali Döndü Köse Gocur Dayıyı
Bakınsam da göremiyom ne fayda

Yoğurt kesesini asardık dala
Düğünleri okurdu Hacının Zala
Yazılının eline gırık bi mala
Uzatsam da veremiyom ne fayda

Çok özledim baharını güzünü
Gayalı Tasin çekmezdi hiç sözünü
Gozayrinde salkım salkım üzümü
Bugün artık yiyemiyom ne fayda

Yol boyu çöl killik şu anda kimin
Çok uzak değil daha dün dimin
Gırda Tayar Tozlobada Kürdimin
Gitsem de göremiyom ne fayda

Ebemin elinde dönerdi kirman
Oboğmaç derdine olurdu derman
Sığırcık öterdi dallarda her an
Kulak versem işitmiyom ne fayda

Nerde çıkrık nerde ısdar ağacı
Köy köy pırtı satan Savacı
Düğünlerde hani nerde Suğacı
Dilesem de göremiyom ne fayda

Oturduğum duvar damın gölgesi
Ağırlardı mahalleden herkesi
Çok sevdiğim göğercinlik bölgesi
Guyuları batıp gitmiş ne fayda

Bilir idik akrabayı hısımı
Tarhanayla doldururdum tasımı
Garoğlan Memiş Ala Gasımı
Varıp gitsem bulamıyom ne fayda

Akşam odada edilirdi sohbet
Neşeli sözler gırgır muhabbet
Yaşlıya çokca edilirdi hörmet
Şimdi ise edilmiyor ne fayda

Tuncer derki artık gidenler gelmez
Yeniler eskinin kadrini bilmez
Canlar çekip gitse de isimler ölmez
Dönemezler gelemezler ne fayda


Şiir Yazan:
İBRAHİM İPEK
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
22.12.2013 16:07:03

Yönetim Paneli
  TÖVBELER OLSUN
GENÇ YAŞIMDA ÇEGENİ ELİME VERDİLER
EŞİM DOSTUM ÇOBAN DEGİLMİ DEDİLER
YÜZÜME GÜLÜP TE ARKAMDAN EGLENDİLER
BİR DAHA GÜDERSEM TÖVBELER OLSUN

YAZAN YAZMIŞ ANLIMA KADER NEYLESİN
ALLAHINI SEVEN ŞU DAVARI GÜTMESİN
SİZLERDE BENİM GİBİ ÇİLE ÇEKMEYİN
BİR DAHA GÜDERSEM TÖVBELER OLSUN

DOLAŞTIM DÜNYAYI BİR DOST BULAMADIM
TAŞ TAŞ ÜSTÜNE KOYUPTAYUVA KURAMADIM
DÖRT YAVRUMUM GÖNLÜNCE ASLA OLAMADIM
BİR DAHA GÜDERSEM TÖVBELER OLSUN
Şiir Yazan:
recep örün
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
10.10.2013 20:55:26

Yönetim Paneli
  taşpınar
cuma günleri kurulur pazar
bu şiiri ben deniz recep yazar
gocura kazılır mezar
şair recep bazen efkarlı yazar
burası daşmağar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kıskanma kardaşım
sıkntımda olur yoldaş
yalnıza kalır arkadaş
Şiir Yazan:
ibrahim ipek'S
Şehir :
Taşpınar Kasabası

Eklenme Tarihi:
30.1.2013 23:11:37

Yönetim Paneli
  seni özleyen insanlar var TASPINAR
gozayrin cay bagların var
ne guzel dagların var
2 arada 1 derede
ne guzel dertlerin var
goca kulluk kotu binar
yada mezarlık sokak
acı versede senden uzak olmak
seni özleyen insanlar var TASPINARibrahim ipek'S a.K.a HaYaLPReNS
Şiir Yazan:
TAHSİN İPEK
Şehir :
İzmir

Eklenme Tarihi:
12.11.2012 13:43:53

Yönetim Paneli
  BİLADER
YILLAR OLDU TERK EDELİ SILAYI
ÇOK ÖZLEDİM EMMİ DAYI HALAYI
ANAMIN PİŞİRDİĞİ BULGUR PİLAVI
BURNUMA BURCU BURCU TÜTTÜ BİLADER

GURBETİN HAVASI ZEHİRDEN ACI
ÇOK ÖZLEDİM KEKİK KOKAN YAMACI
ÜSTÜ TERE YAĞLI BOZ BULAMACI
OLSA KAŞIK KAŞIK İÇSEM BİLADER

ALTIMA SERSEMDE SAMANI KESİ
SIRTIMDAKİ KEÇE YATAĞIN HASI
GILDIR GILDIR ÖTEN ÇANLARIN SESİ
TÖBE KULAĞIMDAN GİTMEZ BİLADER

KAMBER AĞILINDAN KALKSAM ÖRÜME
AZZIK ÇIKIMIDA SARSAM BÖĞRÜME
HÖLMEZDE ISITTIĞIM YAVAN DÜRÜME
GURBET ELDE HASRET KALDIM BİLADER

YAĞMUR YAĞSA SIRIL SIKLAM ISLANSAM
ATEŞ YAKSAM DUMANINDA İSLENSEM
KEÇEMİNEN BİR KAYAYA YASLANSAM
BENDEN MUTLU KİMSE OLMAZ BİLADER

ESKİ BİR ÇOBANIM GURBET ELDEYİM
UÇSUZ BUÇAKSIZ BİR ÇÖLDEYİM
YATAĞIMA GİRER GİRMEZ KÖYDEYİM
KÖYÜMÜN HASRETİ BİTMEZ BİLADER

ADIM TAHSİN DİR SOYADIM İPEK
GENÇ YAŞIMDA SÜRGÜN ETTİN SEN FELEK
SENDEN DİLEDİĞİM İLK VE SON DİLEK
ÖLÜMÜ GURBETTE KOYMA BİLEDER
Şiir Yazan:
KADER GAYE YAVUZ
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
12.9.2012 10:29:53

Yönetim Paneli
  CİHAN BAŞKANIM
SEN GELDİNDE KASABAMIZ DEĞİŞTİ
ÇOCUKLAR PARKI HAYALİNDE YAŞARDI
HERKES DÜĞÜN SALONUNDA EĞLENİP COŞARDI
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

SEN KASABAMIZA BİR BAŞKAN DEĞİL BİR BABA OLDUN
İŞSİZ GENÇLERİMİZE SEN İŞLER BULDUN
SEN HERKESİN KANADI KOLU OLDUN
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

SAYENDE SULARI TERTEMİZ İŞTİK
DERSANEYE GİDERKEN RAHATÇA BİNDİK
BİZ SENİNLE HEP GURURLAR DUYDUK
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

ŞENLİKLER DÜZENLEDİN HERKES NEŞE İLE DOLDU
SOKAKLAR PIRIL PIRIL TERTEMİZ OLDU TANINIR
MEZARLIKLAR İNANKİ TANINIR OLDU
BUNLAR SENİNSAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

TAŞPINAR KASABASINA BİR GÜNEŞ DOGDU
BU GÜNEŞİN ADI CİHAN YUKSEL OLDU
TAŞŞPINARR İNANINKİ BAŞPINARR OLDU
BNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

SEN HEP BÖYLE ÇALIŞACAKSIN BİZ BİLİYORUZ
YAPTIGIN CALIŞMALARLA GURUR DUYYORUZ
SENİ UZUN YILLAR ARAMIZDA
KALMANI İSTİYORUZ(CİHAN BAŞKANIM)

KADER GAYE YAVUZ
Şiir Yazan:
KADER GAYE YAVUZ
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
11.9.2012 21:24:57

Yönetim Paneli
  CİHAN BAŞKANIM
SEN GELDİN DE KASABAMIZ DEĞİŞTİ
ÇOCUKLAR PARKI HAYALİNDE YAŞARDI
HERKES DÜĞÜN SALONUNDA EĞLENİP COŞARDI
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

SEN KASABAMIZA BİR BAŞKAN DEĞİL BİR BABA OLDUN
İŞİ OLMAYAN GENÇLERİMİZE SEN İŞLER BULDUN
SEN HERKESİN KANADI KOLU OLDUN
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

SULARI SAYENDE TERTEMİZ İŞTİK
DERSANEYE GİDERKEN RAHATÇA GİTTİK
BİZ SENLE HEP GURURLAR DUYDUK
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

ŞENLİKLER DÜZENLEDİN HERKES NEŞE İLE DOLDU
SOKAKLAR PIRIL PIRIL TERTEMİZ OLDU
MEZARLIKLAR İNAN GÖRÜNÜR OLDU
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

TAŞPINAR KASABASINA BİR GÜNEŞ DOĞDU
BU GÜNEŞİN ADI CİHAN BAŞKAN OLDU
TAŞPINARIN ADI İNAN BAŞ PINAR OLDU
BUNLAR SENİN SAYENDE (CİHAN BAŞKANIM)

BU BÜYÜKLÜĞÜNLE GURUR DUYYORUZ
SEN HEP BÖYLE GİDECEKSİN BUNU BİLİYORUZ
SENİ CANI GÖNÜLDEN SEVİYORUZ
SENİ BAŞKAN OLARAK UZUN YILLAR İSTİYORUZ

YAZAN= KADER GAYE YAVUZ
Şiir Yazan:
AŞIK İDRİS ÖZKAN(ÖNEL)
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
17.7.2012 22:24:51

Yönetim Paneli
  DEGİŞTİ
Aziz dostum köyümüzü sorarsan
Eski e beş kara YOLU değişti
Gençliginde biraz hızlı yaşadı
Yokarda gasabın Ali degişti

Kurtlar mekan duddu gırı döllüğü
Tavuk horaz terk eyledi küllügü
Ya görürüz ya görmeyiz kıiiliği
Ev yapıldı sagı solu değişti

Hasan dagı karı boşa eridi
Oralarda taşatan evler varıdı
Baglarımız hazan oldu gurudu
Döküldü yapragı dalı degişti

Sayılırdı köyümüzün hatırı
Yol çıkınca hiç kalmadı götürü
Arzularsan ya menligi ketiri
Seki,ler yıkılmış çalı değişti

O kadar kalmadı dezgah kurusu
Onu yatır işe gider birisi
Ankaraya göçtü gitti yarısı
Çok evde dokunmaz halı değişti

Ağıllar harabe örenler aynı
Kartel kayasında erenler aynı
Kültürümüz aynı görenler aynı
Yeni nesil geldi çulu degişti

Aşık idris teknoleji yayıldı
Afrika görüldü insan sayıldı
Pariste it ürdü burda duyuldu
Dünyanın düzeni pili değişti
Şiir Yazan:
AŞIK İDRİS ÖZKAN (ÖNEL)
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
17.7.2012 22:15:57

Yönetim Paneli
  GOGHASANIN HAÇÇA EBEMİZE
Sanki bal akardı dadlı dilinden
Akıyor yüzünden nuru annemin
Namazını gılar tespih elinde
Bahçede emegi DURU annemin

Öksüze yetime gol ganat gerdi
Zebze yetişdirdi komşuya verdi
Toplardı bizleri ilahi derdi
Cennete yoldaşı HÜRÜ annemin

Dayandı acıya çok çile çekti
İlahi diyerek bahçeyi ekti
Aglayı aglayı göz yaşı döktü
Galdı sinesinde ZARI annemin

Allaha güvendi dayandı özü
Eli pamuk gibi nurludur yüzü
Kulagı ezanda namazda gözü
Daha her tarafı görür annemin

Bahçede arısı konardı güle
Geçerdi günleri ibadet ile
Hem de hacı oldu girdi menzile
Cömert idi yogu varı annemin

Çok dualar aldı yaralar sardı
Konu komşuların işini gördü
Bahçesin de balı arısı vardı
Sanki dostu idi arı annemin

Yaralara baktı vurdu şişeyi
Önce gelin itti bizim eşayi
Sonra baş göz itti küçük neşeyi
Yattıgı iyilik sürü annemin

Toplandık başına fikare idik
O ekti bahçeyi hepimiz yidik
Allahım annami esirge dedik
Biri hepimizin biri annemin

Sabırlıydı bünyesini yormadı
Tarikata girdi boşa durmadı
Hiç kimsenin hatırını kırmadı
İnşallah cennettir yeri annnemin

Aşık idris dinmez gözümün yaşı
Nur olsun annemin topragı taşı
İman Kuran olsun orda yoldaşı
Ta ulu divanda beri annemin
Şiir Yazan:
AŞIK İDRİS ÖZKAN (ÖNEL)
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
17.7.2012 22:02:25

Yönetim Paneli
  DEVİR(ZAMAN)
Ah gardaşım köyümüzün davarı
Elli binden bine indi duydunmu
Üç ay süren ekin harman zavarı
Şimdi iki güne indi duydunmu

Gurda guşa yuva oldu agıllar
Mazi oldu hoyraz geriş dagıllar
Bayguşlara vatan oldu çagıllar
seher vakti gelip gondu duydunmu

Killik garip döllük büründü yasa
Hasret galdık çaga ahenge sese
Bir yanda kredi bir yanda viza
Hayat ahizara döndü duydunmu

A dan Z ye herşey bakar pararya
Kimi kira kimi göçtü saraya
Eski görenekler gitti araya
Yıkıldı tarihin bendi duydunmu

İnternete baglı oldu yaşamak
Düşündükçe eski güne aglamak
Gün güne artıyor karı boşamak
Boş yere yuvalar söndü duydunmu

Değişti dünyanın şu garip hali
Çogunu aldattı yeşili alı
Derki aşık İdris tariki yolu
Kimi buldu kimi yandı gidiyor

Şiir Yazan:
AŞIK İDRİS ÖZKAN (ÖNEL)
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
17.7.2012 21:53:47

Yönetim Paneli
  GİDİYOR
Sene 73 de yaklaştı seçim
Bizim halit demir OYA gidiyor
Geredeyi yola düşürdü geçim
Hergün köpekliye YAYA gidiyor

Öküzlere imbal eşege dayak
Elbet sorulacak o anda o hak
Isağın Apdılla eskiden yayak
toplu guyusuna SUYA gidİYOR

Tarihe garışdı benim tek atlım
Memmed emmi amma lagabı dadlım
Üç metre gelirdi attıgı adım
Hatın on dakkada GIYA gidiyor

Bilmeyiz ya duyduk böyük gıtlıgı
Ne bileydik ankara da etliği
Çok salıncak gurduk bagda çıtlığı
Dedem galibinen ÇAYA gidiyor

Kimi zengin olur hacca gideme
Kimisi var iki lafı idemez
Kimi köyde dört goyunu güdemez
Kimisi fezaya AYA gidiyor

Aşık der sabırla goruk bezenir
Kimisi dünyaya ölür özenir
Hakkı bilen helal yoldan kazanır
Kimi halkı soya soya gidiyor

Şiir Yazan:
AŞIK İDRİS ÖZKAN
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
17.7.2012 21:44:05

Yönetim Paneli
  HASAN
Enniği orağı ipi kendiri
Diğreni YABAYI ne ittin Hasan
Davarcıkta ekmek küflü pindiri
Cıpra aşı ÇAYI ne iddin Hasan

Yaz günü tarlada ekin biçerdik
Avanız desdiden suyu içerdik
Yazın haydar yaylasına göçerdik
Kamilin OBAYI ne iddin Hasan

Galbırı eleği tırpan gözeri
Çekirge öterdi akşam üzeri
Dırmık ana dudu beli keseri
Bostanı ÇAPAYI ne iddin Hasan

Eşeginen zahra saman çekerdik
Heype dalımızda tohum ekerdik
Gışın yavşan boruk kesme yakardık
Tenike ZOBAYI ne iddin Hasan

Ahmet oğlu pınar içme suyumuz
Burda doğduk bura bizim köyümüz
Aşık idris burda yatar soyumuz
Dedeyi EBEYİ ne iddin Hasan
Şiir Yazan:
AŞIK İDRİS ÖZKAN
Şehir :
Ankara

Eklenme Tarihi:
17.7.2012 21:35:52

Yönetim Paneli
  KÖYÜMÜZ
topal dudu gırtıllıda bostanı
GÖRE GÖRE yorulurdu bir zaman
gelin kızlarbeş milinen çorabı
ÖRE ÖRE yorulurdu bir zaman

çobanlar davarda kalktı sekine
atlar ekinlerde çekti makine
garkınoğlu iyip verem ekine
DİRE DİREE yorulurdu bir zaman

kel usta varipimizi boyardı
melloh iki sürüöküz yayardı
kimi eki biçer kimi kayardı
VERE VERE yorulurdu bir zaman

kimi öküz koştu kimisi atı
yem için damlara kayardı otu
isenin hasanın kara baş iti
ÜRE ÜRE yorulurdu bir zaman

herifler irkenden döktü dişini
bekdeş emmi kışa koydu işini
ahmet emmi eve kemer daşını
KIRA KIRA yorulurdu bir zaman

karacadağlı karanlıkta yaşardı
kürt memmedin dağı taşı aşardı
sefer emmim çifte eşşek koşardı
SÜRE SÜRE yorulurdu bir zaman

mınaşa ırahat vermedi gasım
düşündükçe atrtı kederim yasım
her gün lokantaya ismail tösüm
gire gire yorulurdu bi zaman

aşık idris baglıyorum sözümü
şöyle yazdım hatırladım özümü
ebem gozayirinde kara üzümü
sere sere yorulurdu bi zamanŞiir Yazan:
emre tuğ
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
24.6.2012 18:57:24

Yönetim Paneli
  taşpınar
Evlerin önü yoldur
Karşındaki karakoldur
Kurban olam esmer gelin
Gel testini helvadaradan doldur


Şu hasan dağını görürmüsün
Hıcıbın gavaklıkda oturup manzaraya bakarmısın
İlan gardan gar alıp getirmezmisin
Kemersekide bizlere verirmisin

Hasan dağı havası suyu bambaşka
Obamızdır kemerseki alinin obo yini yayla
İnekler yayılır kemersekinin altında
Hsan dağı bam başka
Şiir Yazan:
Önder SÖNMEZ
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
15.3.2011 14:06:10

Yönetim Paneli
  UNUTTU MU SANDINIZ.
UNUTTUMU SANDINIZ

Gül bahçeden kopardığım bir gülü,
Gül dalında öten dertli bülbülü,
Borloğlu’ nun Memmed’ inen Sümbülü,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Şaha kalkar arap atın yağızı,
Konuştukça bal damlayan ağızı,
Yaban ilde iselerin Oğuz’u,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Süsmü sandın halıdağı deseni,
Kara toprak deyip yere basanı,
Gale altında goca Yağabın Hasanı,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Ekmek için sap çekilen dırmığı,
Gozayrinde kemirdiğim kemiği,
E –doksanda dökdülerin Imığı,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Bugün yine yorgun gönlüm yaralı,
İçim yanar çiğerlerim pareli,
Killiğe varamayan Cemal Erol’ u,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Dosttan gayrı kime edem minneti,
Kalbim düşkün götürmüyor şehveti,
Çukurovada Balatalı Serveti,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Bilmem ecel bizinenmi sevdalı,
Dost eline uzattığım bir dalı,
Halloğun Hasan’ın civan Erdal’ı,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Geçirdiğim günler zindan geceli,
Misafir edeceğim bir gün eceli,
Diyar ilde Gadir Hasan’ ın Yüceli,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Bozulmazmı şu feleğin yazısı,
Pek ansızın göçer gider bazısı,
Ahraz çapanın çifte kuzusu,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Tüm bu canlar bir zamanlar sağ idi,
Hepisinin ben olaydım şahidi,
Hatıp Uçkun köyümüzün şehidi,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Felek böyle yazarımış fermanı,
Tabiblerde bulmaz olmuş dermanı,
Adana’ da yatan uzun Osman’ ı,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Kiminin evladı galdı kiminin eşi,
Yağmur yağar iken doğan güneşi,
Yarı usta Köğ Hasan’ların Memiş’ i,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Şenay diyi yandı çukur havlısı,
Hiç dinermi anaların ağrısı,
Sinemacı Celal’ın iki yavrusu,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Analardı göğüsleyen bunca acıyı,
Hem gardaşı çırpındırdı hemde bacıyı,
Aksaray’ da boz Memmed’in Hacı’ yı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Ozan bilir çalan sazın telini,
Tomurcukken koparırlar gülünü,
Gırtıllıda Atmacanın gelini,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Yar yolu bekleyen nazlı güzeli,
Güz gelince tek, tek düşen gazeli
Organizede Hakan’ ınan Hazar’ ı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Çaresiz galsamda yemem haramı,
Göz göz ettin bugün yine yaramı,
Abaklıda Sıtkı’ yınan Bayram’ ı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Neyleyim dünyada parayı malı,
Ciğer hançerlenmiş gönül gamalı,
Nazlım Kemal’ in bir tek Cemal’ ı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Geride galanlar çeker ezayı,
Kahpe felek emreylemiş gazayı,
Yan kekilli otobüscü Irza’ yı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Ardından gözler arar gayıbı,
Ağlamının hiç olurmu ayıbı,
Belediye emektarı Şuayibi,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

İlmik ilmik ördüğümüz halıyı,
Güne garşı gerdiğimiz çalıyı,
Eski ireğiz hademenin Ali’ yi,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Garalar bağladırda salmaz dışarı,
Öksüzü olanların bahçesimi yeşeri,
Ankara yolunda topla Murad’ ın Yaşar’ ı
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Seyreyledim Adana’ yı Ceyhan’ ı,
Durgun akan kızıl ırmak Seyhan’ ı,
Yurt dışında Ecemiş’ i Ayhan’ ı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Dert herkezin yüreğinde gömülü,
Ağlar ana gözleride yumulu,
Aksaray’ da Arife’ lerin Cemil’ i,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Hasan Dağının baharını yazını,
Kimse bilmez ciğerdeği sızını,
Uz Hacı’ nın nişannılı gızını,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Habersiz geçti ömrümün çağı,
Açamadı gurudu asması bağı,
Hebib’ in oğlu Ramazan dağı,
Şair Önder unuttu mu sandınız.

Haktan gayrı kime idek minneti,
Felek çektiriyor bunca zahmeti,
Ziyaddin’ in Azgın, Hasan, Ahmedi,
Şair Önder unuttumu sandınız.

Sırası geleni mevlam götürü,
Vardır elbet beterinde beteri,
Herkezin kendi yazsayıdı kederi,
Sizde unutmazdınız ŞAİR ÖNDER’i.

SİZLERİ DUYGULANDIRIP GEÇMİŞİ HATIRLATTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM….

Ekleyen: Önder Sönmez
Şiir Yazan:
Enes ALTINSOY
Şehir :
Aksaray

Eklenme Tarihi:
22.2.2011 19:05:31

Yönetim Paneli
  TAŞPINAR
Evlerin önü yoldur
Karşındaki karakoldur
Kurban olam esmer gelin
Gel testini helvadaradan doldur


Şu hasan dağını görürmüsün
Hıcıbın gavaklıkda oturup manzaraya bakarmısın
İlan gardan gar alıp getirmezmisin
Kemersekide bizlere verirmisin

Hasan dağı havası suyu bambaşka
Obamızdır kemerseki alinin obo yini yayla
İnekler yayılır kemersekinin altında
Hsan dağı bam başka

Enes Altınsoy
Şiir Yazan:
TUNCER GEVENÇ
Şehir :
Taşpınar Kasabası

Eklenme Tarihi:
22.2.2011 13:48:24

Yönetim Paneli
  KÖYE ÖZLEM-3
Tozloba , Azence, Göğdaşlı Guyu
Özlediysen köyümüze gel gayrı
İlangardan akan buz gibi suyu
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Ağıl duvarına cingi goymayı
Hacabiden bin bir küfür duymayı
Ciğersizden gan portakal soymayı
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Köyümde herkes akraba hısım
Hasan Dağı beni dağlayan sızım
Asafın Ahraz, Omarın Gasım
Özlediysen Köyümüze gel gayrı

Şöyle karşına al Hasan Dağını
Seyret hozan olmuş çayın bağını
Sulambarı, Garağaşın Kahını
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Harımlarda domatisi soğanı
Yaylalarda guzuluğu goğanı
Teke Buyduranı,Gara Doğanı
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Boz eşeği palanlayıp binince
Gidersin, Gıy Yolundan İnnice
Sahrecci, Ayşa,Tacetin Beyce
Özlediysen köyümüze gel gayri

E-5 te olur her zaman kaza
Kışın gelmesen de gelirsin yaza
Omacın Hasan, Emmoğlum Irza
Özlediysen köyümüze gel gayri

Baharın goç göbeğini duvara asan
Erenlere çıkınca kalmaz ki tasan
Halli, Deme,Mıstı, Ürfetin Hasan
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Altın Çocuk, Civciloğlu, Yazılı
Ecel Arif, Hıtılların Cemalı
Hanifiyi Şahindenin Kemalı
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Halıdağı gırbız tetir boyayı
Asmadağı ulu sivri gayayı
Deredeği Havana nın Ziyayı
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Tuncer derki dosta feda canımız
Yavşan kokar kekik kokar kanımız
Balak deler yürür gider namımız
Özlediysen köyümüze gel gayrı

Tuncer GEVENÇ
Toplam Şiir: 35 Sayfa : 1 2
Copyright © 2018 ~ TAŞPINAR BELEDiYESi